Tuesday, May 19, 2015

侨南!侨南!你们真赞!他们的团队精神与积极的态度,是让我敬佩的!很开心见到你们✌️!

https://plus.google.com/+ShinYeeTan/posts/TXuhYscjizN

Posted by SJKC CHIAO NAN on Sunday, May 17, 2015
https://plus.google.com/+ShinYeeTan/posts/TXuhYscjizN