Monday, March 30, 2015

2015 年最新评分等级

敬致: 全体家长/监护人 2015 年最新评分等级
 Julat Gred Markah Baru Peperiksaan Dan Ujian 2015
本校将于2015年开始采用考试局最新公布的评分等级(学校考试分析系统)。

Terdapat perubahan dalam sistem gred baru permarkahan peperiksaan dan ujian persekolahan Tahun 2015 seperti makluman dari Sistem Analisis Peperiksaan Sekolah (SAPS).

2. 本校将在2015年,采用两个系统的评分等级:
     i) 六年级学生仍然使用旧系统的评分等级。
    ii) 一至五年级学生将采用新的评分等级。

Terdapat 2 sistem yang digunakan di Sekolah Rendah Tahun 2015 iaitu: i) Pelajar Tahun 6 yang masih menggunakan sistem pembelajaran lama iaitu Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) akan menggunapakai julat gred yang lama. ii) Manakala pelajar Tahun 1 hingga Tahun 5 yang menggunakan sistem pembelajaran Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) akan menggunakan julat gred yang baru.

3. 如果所有科目所得的等级为“ E”仍然归纳为 掌握或及格, 但若其中一个科目获得“F”则归纳为还没有掌握或不及格。

Jika semua subjek mendapat E masih dikira Menguasai (LULUS), tetapi jika ada walaupun 1 subjek mendapat F maka keputusannya Tidak Menguasai (GAGAL).

敬请垂注,谢谢。 Sekian, terima kasih.